Chào mọi người

Xin chào tất cả các bạn

Tôi xin tự giới thiệu: Tôi Hà Huy Toại, lập ra trang web này cho riêng con gái tôi là Hà Trúc Quỳnh.

Đây là những tư liệu công khai, mọi người có quyền xem. Không được sử dụng các hình ảnh ở đây khi chưa được sự cho phép.

Tôi xin thông báo tới quý vị như vậy

Cảm ơn quý vị.